Veldbezoek aan Sjaak Schoenmaker

31 mei 2022

Het team heeft op 17 mei een bezoek gebracht bij de succesvolle weidevogelbeheerder Sjaak Schoenmaker. Eén van de iconen van collega collectief De Hollandse Venen. Sjaak liet het team zien welke maatregelen hij in de diepe polder van Aarlanderveen neemt om de vogelstand te verbeteren. Mozaïekbeheer op korte afstand van elkaar en op meerdere plaatsen vernatting zijn volgens Sjaak de succesfactoren. Dit was in het veld goed te zien: smalle stroken mais, geweide percelen, 1 juni beheer, 15 juni beheer wisselen elkaar op korte afstand af. Er is voor elk stadium van de weidevogel dichtbij een geschikt perceel te vinden. Sjaak zet momenteel in op meer kruidenrijk grasland omdat de voedselvoorziening voor de kuikens nu de zwakste schakel lijkt te zijn.
 
Sjaak denkt ook aan de burger: Een picknicktafel op de dam van het perceel dicht tegen een bloemenrand aan trekt vele dagjesmensen die hier rustig genieten van het landschap en de weidevogels. Een mooie promotie voor onze sector.
 
 
Foto v.l.n.r.: Ed de Meijer, Willy Kempen-van Veen, Sjaak Schoenmaker, Koos Pennings, Sjaak de Jong
Determineren van kruiden