Weidevogels zijn dol op de Rooversbroekpolder

2 augustus 2021

Dit jaar zijn voor het eerst de weidevogels in de Rooversbroekpolder en overige polders in Lisse actief gemonitord door weidewachter Jeroen Koppert. Met uitgesteld maaibeheer en mede geholpen door het natte voorjaar is het seizoen met groot succes afgesloten.
 
Alle polders tussen Lisse en Sassenheim zijn gemonitord. In totaal zijn 27 soorten vogels waargenomen, waaronder de gele kwikstaart, kievit, scholekster, maar ook een paartje slobeenden, tureluurs en lepelaars. Met name de nationale vogel, de grutto werd op grote schaal waargenomen. Door middel van dagelijkse waarnemingen op afstand, om de rust van de weidevogels niet te verstoren, is beter zicht ontstaan op de toch wel indrukwekkende populatie weidevogels in de Lissese polders. Ook is een beter beeld ontstaan van de voorkeurslocaties van de vogels. Zij kiezen het liefst voor de rustigste delen van de polder, ver van de weg en niet in de buurt van bomen. De waarnemingen zijn ingevoerd in het systeem van Boerenlandvogels.nl. Als voorbeeld zijn er minimaal 20 paartjes nestende grutto’s waargenomen. Gemiddeld met 1 tot 3 kuikens per nest.
 
Mart en Bas Duineveld, eigenaars van firma C. Duineveld & Zn de melkveehouderij aan de Rooversbroekdijk, hebben speciaal om de vogels een goed en veilig gebied te gunnen voor hun nesten uitgesteld maaibeheer aangevraagd. De subsidieaanvraag werd ingediend bij Coöperatie de Groene Klaver. Omdat gedurende het seizoen bovendien duidelijk werd dat een perceel, waarvoor geen uitgesteld maaibeheer was aangevraagd, volop met nesten was bezet, is tijdens het seizoen aanvullend kuikenbeheer aangevraagd. En met succes, zo blijkt. De kuikens waren met een verrekijker goed waarneembaar, eerst nog pluizig en wat onzeker op de poten, maar al snel brutaler en voorzien van een prachtig verenkleed. De ouders hadden het er maar druk mee de kuikens steeds te beschermen.
 
De uitstekende samenwerking tussen de boer en de weidewachter wordt door beide partijen als belangrijk ingrediënt genoemd voor het succes. Korte lijnen, elkaar informeren en regelmatig overleg zijn belangrijk bij de inspanningen om de aantallen weidevogels omhoog te krijgen.
 
De foto bij dit bericht van het paartje grutto’s in de Bonte Kriel is gemaakt door Renée Koppert.
Welkom op de boerenlandpaden