Grote interesse van boeren op bijeenkomst kruidenrijk grasland

27 juli 2021

Vorige week dinsdag, 20 juli, konden geïnteresseerden zich verdiepen in de voor- en nadelen van het omzetten van regulier grasland naar kruidenrijk grasland. Tijdens een bijeenkomst in Warmond, georganiseerd door Coöperatie De Groene Klaver, gaf Wim Honkoop van PPP-Agro Advies de tientallen aanwezigen handvatten hoe zij de bedrijfsvoering kunnen aanpassen aan kruidenrijk grasland.
 
Kruidenrijk grasland krijgt momenteel veel aandacht, omdat kruidenrijk grasland een belangrijke bijdrage levert aan het vergroten van de biodiversiteit. Het omzetten naar kruidenrijk grasland betekent dat een boer het grasland anders moet beheren. Er wordt minder bemest en later gemaaid waardoor er minder gewasopbrengst is. Ook levert het grasgewas andere kwaliteiten. Het gewas bevat meer sporenelementen en structuur. Dit heeft gevolgen voor de inpasbaarheid in het voederrantsoen voor de dieren.
 
Voordelen voor de weidevogels en bestuivers
Afgelopen periode (15 maart tot 15 juni) waren de Kruidenrijk grasland levert een belangrijke positieve bijdrage aan het behoud van de weidevogel. Door de soortenrijkdom, verspreid over het seizoen, levert kruidenrijk grasland voedsel en schuilmogelijkheden voor (wilde) bijen en andere bestuivers. En, zoals bekend, is bestuiving van allerlei planten cruciaal voor onze voedselvoorziening.
 
Daarnaast zijn voor jonge pullen van weidevogels voedsel, zoals allerlei insecten, en een voldoende toegankelijke schuilplaatsen onmisbaar voor het vliegvlug worden en dus voor het broedsucces.
 
Daarnaast zijn voor jonge pullen van weidevogels voedsel, zoals allerlei insecten, en een voldoende toegankelijke schuilplaatsen onmisbaar voor het vliegvlug worden en dus voor het broedsucces.

Gebiedscoördinator Willy Kempen-van Veen van Coöperatie De Groene Klaver kijkt terug op een succesvolle avond. Ze heeft verschillende geïnteresseerden gesproken en zal samen met haar team leden ondersteunen bij het omzetten van regulier grasland naar kruidenrijk grasland.

Welkom op de boerenlandpaden