1000 m heggen en hagen voor de patrijs

16 december 2021

Agrarische natuurcoöperatie De Groene Klaver heeft deze maand bijna 1000 m heggen en hagen aan laten planten op agrarische gronden in en nabij de Beekpolder en de Hoogeveense polder. Zij kon dat doen doordat er gelden van het Actieplan Boerenlandvogels van provincie Zuid-Holland aan de Groene Klaver toegekend zijn. De gekozen plantlocaties zijn in overleg met de Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Geestgrond vastgesteld.
 
De Groene Klaver is een coöperatie van boeren, tuinders en bollenkwekers die zich inzetten voor natuur en landschap in het agrarisch buitengebied. ANLV Geestgrond is al meerdere jaren middels een patrijzenproject intensief bezig met het verbeteren van de leefomstandigheden van de patrijs in de Bollenstreek.
 
Door de gebiedseigen heggen en hagen te clusteren ontstaat een netwerk van schuilmogelijkheden voor de patrijs. Het uiteindelijke doel is om het aantal van dertig paartjes patrijzen, dat door ANLV Geestgrond geteld is, flink te laten groeien. Heggen en hagen zijn hierbij onmisbaar.
 
Een van de kwekers die heggen en hagen aan heeft laten planten is Bouwmeester vaste planten uit Noordwijkerhout. Cor Bouwmeester houdt met zijn bedrijfsvoering rekening met de natuur. “Alles wat we kunnen doen, doen we. We hebben natuurlijke slootranden, verstoren geen broedende vogels en stoppen energie in het in stand houden van de natuur. Daar past de aanplant van heggen en hagen goed bij. Het is noodzakelijk voor het behoud van de patrijs”.
 
Bij nog acht andere kwekers zijn heggen en hagen aangeplant. Ook voor komend jaar heeft de De Groene Klaver projectgelden aangevraagd om nog meer heggen, hagen en wintervoedselakkers te kunnen realiseren.
 
Oud bollenkweker Martien van der Poel uit Noordwijkerhout bezoekt, in opdracht van De Groene Klaver, geïnteresseerde kwekers in het gebied om afspraken te maken voor de aanleg en onderhoud van heggen en hagen. Naast de kosten van de aanplant is ook een onderhoudsvergoeding beschikbaar. Bezit je agrarische gronden en heb je interesse? Martien is te bereiken via het emailadres martien.vanderpoel@gmail.com
 
Fotograaf: Hans Geerlings/Blik op Lisse
Welkom op de boerenlandpaden