Bloemrijke Oevers bij Weipoort Zoeterwoude

18 november 2021

In de Gelderwoudse/Oostbroekpolder in Zoeterwoude is de eerste ‘spade’ de grond in gegaan voor het project Bloemrijke Oevers. Doel van het project is de biodiversiteit van flora en fauna in de regio te verhogen.
 
Over een lengte van totaal drie kilometer wordt nu een mengsel van kruiden en bloemen ingezaaid langs een aantal sloten van polders in de buurt van de Weipoort. Dit is straks goed voor bijen en andere insecten, en daarmee ook voor de bestuiving van wilde flora en gewassen, en voor de leefomgeving van weidevogels. Bovendien zorgen de bloemen voor een aantrekkelijk landschap voor inwoners en recreanten. Het bloemenmengsel bestaat uit zaden van inheemse soorten en wordt ingezaaid op initiatief van Gebiedscollectief De Groene Klaver en het Hoogheemraadschap van Rijnland.
 
Meer bloemen langs sloten
Naar verwachting zullen straks bloemen de kop opsteken vanaf het voorjaar tot de nazomer. Denk hierbij aan inheemse soorten als de gele morgenster, allerlei soorten klaver, duizendblad, bevernel, ratelaar, boterbloem, knoopkruid, margriet, pastinaak, vogelwikke, en wilde peen. Aan het project doen momenteel drie agrariërs mee. Andere kunnen zich hierbij aansluiten. Hiervoor kunt u contact opnemen met de Groene Klaver via coördinator@degroeneklaver.nl
 
Acties boerenerven en tuinen
Ook inwoners kunnen meedoen. De initiatiefgroep Weipoort Bijpoort zal samen met Groene Cirkel Bijenlandschap in het voorjaar van 2022 een aantal activiteiten organiseren om ook de inwoners van de Weipoort te inspireren om met tuin of erf mee te doen aan biodiverse bijvriendelijke beplanting. Wie belangstelling heeft kan dat laten weten via zoeterwoudebijpoort@frankenbol.nl
 
Samen voor Biodiversiteit
Het project Kilometers Bloemrijke Oevers sluit aan bij de ambities van Rijnland en De Groene Klaver om het huidige areaal aan kruidenrijke oevers en graslanden te verdubbelen. In de afgelopen jaren is al 35 ha kruidenrijker grasland gerealiseerd. Dit najaar is daar 5 ha aan toegevoegd en is meer dan drie kilometer kruidenrijke oever aangelegd, onder meer via de aanleg van natuurvriendelijke oevers. En er staat nog meer op de planning. Zo is een projectvoorstel ingediend om nog eens 8 km kruidenrijke randen langs boerenlandpaden/slootkanten te realiseren.
 
Het project ontvangt financiële bijdragen vanuit het ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, en wordt uitgevoerd door een coalitie van vertegenwoordigers van Groene Cirkel Bijenlandschap, De Groene Klaver, het Hoogheemraadschap van Rijnland, gemeenten, Naturalis, burgerinitiatieven en ondernemers. Het project is onderdeel van Groene Cirkel Bijenlandschap dat wordt gecoördineerd door de Omgevingsdienst West-Holland.
 
Effectmeting
In hoeverre het project Kilometers Bloemrijke Oevers succes zal hebben, zal de tijd leren, en zal gemonitord worden. Zo zal De Groene Klaver de ontwikkeling van bloemrijke kruidenrijke oevers monitoren op plantensoorten, en in de toekomst waarschijnlijk ook diersoorten.

Interesse?
Bij samenwerking voor Biodiversiteit geldt hoe meer partijen zich melden, des te beter! Voor informatie of deelname bent u van harte welkom. Hiervoor kunt u contact opnemen met Groene Cirkel Bijenlandschap via contact@bijenlandschap.nl

Fotograaf: Sjaak de Jong

Welkom op de boerenlandpaden