Uitnodiging opening Landbouwportaal Rijnland

13 januari 2022

Samen aan de slag voor een goede bodem en waterkwaliteit
 
Op 18 januari 2022 gaat het Landbouwportaal Rijnland van start. We stellen het zeer op prijs als u bij de opening aanwezig kunt zijn en nodigen u dan ook van harte uit om het startmoment op 18 januari van 10.00 tot 11.15 uur bij te wonen via de livestream op www.landbouwportaalrijnland.nl
 
Programma
  • Interviews met Waldo von Faber (hoogheemraad van Rijnland), Jaap Bond (voorzitter KAVB), Arie Verhorst (bestuurder LTO Noord), Theo van Leeuwen (voorzitter De Groene Klaver)
  • Reinier van den Berg over ‘klimaatontwikkelingen: van crisis naar kans’
  • Uitleg over het Landbouwportaal
  • Officiële opening van het Landbouwportaal
 
Wat kunt u straks op het portaal vinden?
  • Een platform met informatie voor waterbewust ondernemen
  • Tips voor verbetering water- en bodemkwaliteit
  • Aanvraag persoonlijk gratis adviesbezoek door professionele coach
  • Bovenwettelijke maatregelen en subsidies die Rijnland verstrekt
  • Een eenvoudige manier voor het aanvragen van subsidie voor geadviseerde maatregelen
Het landbouwportaal is een initiatief van Hoogheemraadschap van Rijnland i.s.m. LTO Noord, KAVB en De Groene Klaver.
Welkom op de boerenlandpaden