Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Drijfmest is verboden bij pakket 1 (rust). Is bemesting met kunstmest wel toegestaan?

Provincie Zuid-Holland: Om de zwaarte van het gewas op percelen met het pakket grasland met rustperiode te beperken, willen we bemesting niet langer toestaan vóór de rustperiode. Bemesting met ruige stalmest is wel toegestaan voor de rustperiode. Dus zowel kunstmest als drijfmest is voor de rustperiode niet toegestaan.

Wanneer mag er precies gemaaid worden op percelen met pakket 41 a (verschralen voedselrijk grasland)?

De beheereenheid wordt jaarlijks minimaal drie keer gemaaid en afgevoerd. De eerste maaibeurt gebeurt zo vroeg mogelijk, om een te zwaar gewas en een eventuele dominantie van witbol te voorkomen, de laatste maaibeurt in september/oktober. Je dient 10% van het perceel te laten staan per maaibeurt en bij veel nesten het pakket over te laten zetten naar pakket 41c (Verschralen voedselrijk grasland plus aansluitend kuikenveld)

In de rustperiode mag niet gemaaid worden. Bij pakket 41 a is dit in de rustperiode van 1 april tot 27 april.

Mag er gebaggerd worden op kruidenrijke percelen (pakket 5a)?

Uitsluitend bemesting met vaste mest is toegestaan. Er mag dus niet gebaggerd worden omdat dit een vorm van verrijking van de bodem is.

Hoe wordt er omgegaan met het afsluiten van beheer op pachtland?

De Groene Klaver sluit in 2023 beheerovereenkomsten af voor een periode van 6 jaar. Dit betekent dat je het land voor minimaal 6 jaar moet huren (langjarige pacht). Indien de verpachter toestemming geeft kan een beheerovereenkomst ook afgesloten worden op percelen met een kortere pachtperiode. De beheerovereenkomst blijft wel de hele periode van 6 jaar op het perceel rusten.
Indien percelen gehuurd worden van overheden zijn er vaak al beperkingen, gelijk aan ANLb beheer, opgenomen in de pachtovereenkomst. Dan kan er geen ANLb beheer meer afgesloten worden op deze percelen.

 

Nieuws