Bijeenkomst over behoud van akkervogels geslaagd

23 november 2023

Op maandag 20 november organiseerde agrarisch natuurcollectief De Groene Klaver een bijeenkomst voor agrarische ondernemers in Waddinxveen. Tijdens deze bijeenkomst werden de ondernemers geïnformeerd over te nemen maatregelen ten gunste van de patrijs.

Resultaat PARTRIDGE
Fien Oost, werkzaam bij het Brabants Landschap, gaf een boeiende presentatie over ervaringen vanuit het PARTRIDGE project, een project t.b.v. de verbetering van de leefomstandigheden van de patrijs, en de Brabantse insteek. Door een samenhangend pakket van beheermaatregelen is op 500 ha een mooi resultaat bereikt. In 7 jaar tijd is, door een goede samenwerking met ondernemers, landschapsbeheerder, collectief, vrijwilligers, bermbeheerders en de faunabeheereenheid, in de regio Oude Doorn de biodiversiteit met 30% verhoogd. Hierdoor zijn er meer insecten en zaden. Die zorgen ervoor dat er meer broedvogels waargenomen worden in dit gebied. De patrijs laat zich niet zo makkelijk zien. Maar door op deze wijze jaarrond beschutting, insecten, zaden en nestplekken (ruigtes) te bieden, profiteert de populatie standvogels.

De patrijzenhen legt de meeste eieren van alle Europese (stand)vogels. Eén legsel bestaat uit een groot aantal eieren, meestal 13 tot 16. Benoemd is dat met maaibeheer van bermen en sloten (pas na half juli maaien) de overlevingskans van de hen op het nest, en de kuikens significant vergroot. Sinusbeheer, een maaimethode die rekening houdt met biodiversiteit, zou optimaal zijn.

Na de presentatie werden de vogelakkers en bloemblokken bij firma Borg bekeken. Allerlei vogels, zoals vink en kneu, vlogen op en zelfs de fazanten lieten zich zien. Fazanten en patrijzen leven prima samen op percelen. Akkerbouwers in de regio rondom het Bentwoud en ondernemers uit de Bollenstreek zijn geïnspireerd om samen met De Groene Klaver de patrijs een goede habitat te bieden.

boeren baggerspuit Lennard van Leeuwen