Weidevogelbeschermers gezocht

11 december 2023

Dit jaar is agrarisch collectief De Groene Klaver een pilot gestart om de in het verleden vertrokken weidevogels uit de Achthovenerpolder en de aansluitende Hondsdijksepolder terug te laten keren. Deelnemers van De Groene Klaver nemen maatregelen om het gebied aantrekkelijker te maken voor weidevogels. De eerste resultaten hiervan zijn al zichtbaar. Als de weidevogels voor deze polders kiezen om hun pullen groot te brengen, dan hoort weidevogelbescherming daarbij. Voor onze weidevogelwerkgroep De Ruige Kade zoeken we weidevogelbeschermers.

Samenwerken is noodzakelijk
Deelnemers van De Groene Klaver leggen natte gebieden, zogeheten plas-dras, aan in de polders, maaien hun percelen later en hebben aandacht voor predatie en ganzenschade. Daarnaast zorgen ze samen voor meer schuilmogelijkheden voor jonge kuikens en legselbescherming. De Groene Klaver kan het uitbreiden van de weidevogelbescherming niet alleen en is op zoek naar vrijwilligers die de boeren willen helpen met het beschermen van de legsels. In georganiseerd verband zoeken en markeren onze vrijwilligers in het voorjaar legsels in de polders.

Word weidevogelbeschermer
Nieuwe vrijwilligers gaan komend seizoen goed geïnformeerd op pad. Begin volgend jaar biedt de Groene Klaver, samen met De Groene Motor, de cursus weidevogelbescherming aan. Deze cursus beslaat meerdere dagdelen. Een deel van de cursus gaat om weidevogelherkenning. Deelnemers leren meer over het uiterlijk en gedrag van verschillende weidevogels en aan welke leefomgeving ze de voorkeur geven. Een praktijkochtend volgt op dit deel om de vogels ‘in het echt’ te herkennen.
Het tweede deel van de cursus bevat onderwerpen als het digitaal invoeren van waarnemingen en informatie over de diverse weidevogeltellingen. Hierin worden ook de ervaringen van de praktijkochtend besproken. Tot slot is er nog een deel over het herkennen van predatoren en manieren om te voorkomen dat ze eieren roven of kuikens opeten.

Als u zich ook vrijwillig wilt inzetten als weidevogelbeschermer bij onze weidevogelwerkgroep De Ruige Kade, dan kunt u zich melden via info@degroeneklaver.nl

Fotograaf: Jack Luiten