Coöperatie De Groene Klaver zorgt voor de bij

14 april 2021

Het gaat niet goed met de bij. Van de bijna 360 bijensoorten is ruim de helft bedreigd. En dat is zorgelijk, want onze voedselgewassen en wilde planten zijn voor een groot deel van bestuiving afhankelijk. In Groene Cirkels Bijenlandschap werken inwoners, gemeenten, boeren, maatschappelijke organisaties, bedrijven en wetenschap aan een bloemrijk netwerk met voldoende voedsel en nestgelegenheid voor bijen.
 
Coöperatie De Groene Klaver heeft bijna 50 deelnemers, bovenal agrariërs, bereid gevonden om deel te nemen aan het project ‘Groene Linten Bijenlandschap’. Op het erf worden zaadmengsels ingezaaid en eventuele andere maatregelen getroffen zoals wijzigingen in maaibeheer ten behoeve van de bij. De komende jaren wil de coöperatie het aantal kruidenrijke graslanden, kruidenrijke oevers en stroken langs boerenwandelpaden inrichten. Niet alleen ten behoeve van een betere biotoop voor weidevogels en bijen, maar in bredere zin voor verbetering van de biodiversiteit.
Met deze projecten werkt De Groene Klaver in het landelijk gebied rondom Leiden aan een betere weidevogel- en bijenstand door de leefomgeving voor beide te verbeteren.
 
Nationale bijentelling
Ook u kunt uw steentje bijdragen. Op 17 en 18 april a.s. organiseert Nederland Zoemt voor de vierde keer de Nationale Bijentelling. De Nationale Bijentelling is een gezamenlijk project van Naturalis, Natuur & Milieu, IVN Natuureducatie en LandschappenNL. Het doel is om zoveel mogelijk over bijen te weten komen, zodat de bij beter kan worden geholpen. De Nationale Bijentelling wordt georganiseerd in samenwerking met EIS Kenniscentrum Insecten en Waarneming.nl.Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.nationalebijentelling.nl
Ecologisch Slootschonen