Doorstart pilot De Groene Klaver om weidevogels terug te laten keren

6 oktober 2023

In het verleden zijn veel weidevogels vertrokken uit de Achthovenerpolder in Leiderdorp en de aansluitende Hondsdijksepolder in Koudekerk. Agrarisch Collectief De Groene Klaver is in 2023 een pilot gestart in deze polders om het gebied aantrekkelijker te maken voor weidevogels.

Begin 2023 zijn diverse maatregelen getroffen in het gebied; de aanleg van natte gebieden in de polder en het later maaien van percelen door boeren. Afgelopen weidevogelseizoen is drie keer gemonitord door Arjan van Duijvenboden van Duijvenboden Natuur om de effecten hiervan in beeld te brengen. Uit zijn presentatie, na afloop van het weidevogelseizoen, bleken meer weidevogels in het gebied aanwezig te zijn dan verwacht. De resultaten, om kuikens vliegvlug te krijgen, vielen echter wat tegen. Samen met de deelnemers is het rapport besproken en is besloten om door te gaan met de pilot.

Komend seizoen wordt ingezet om een aantal factoren die belangrijk zijn voor de kuikenoverleving te verbeteren. Zo zal meer aandacht komen voor predatie, het tegengaan van ganzenschade, het bieden van meer schuilmogelijkheden voor jonge kuikens en inzet op legselbescherming. Samen met de boeren in het gebied gaat De Groene Klaver zich hiervoor inzetten. Arjan van Duijvenboden gaat in 2024 opnieuw het gebied monitoren om de effecten van de nieuwe maatregelen in beeld te brengen.

Vrijwilligers gezocht
De Groene Klaver kan het uitbreiden van de weidevogelbescherming niet alleen en is nog op zoek naar vrijwilligers die de boeren willen helpen met het beschermen van de legsels. In georganiseerd verband zoeken en markeren onze vrijwilligers in het voorjaar legsels in de polders. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij De Groene Klaver via info@degroeneklaver.nl

Machine Nico van Leeuwen

Fotograaf: Willy Kempen-Van Veen