Uitnodiging bijeenkomst plas-dras

27 oktober 2023

Begin dit jaar hebben we een startbijeenkomst voor plas-dras bezitters gehouden met daarna de belofte om met een vervolgbijeenkomst te organiseren, zodat ervaringen kunnen worden uitgewisseld. Omdat het belang van de plas-dras groot is voor het bestaansrecht voor weidevogels hopen we ook in 2024 samen met onze deelnemers het aantal plas-drassen te verhogen en het beheer te optimaliseren.

We nodigen u van harte uit voor de lunchbijeenkomst plas-dras op donderdagmiddag 9 november van 12.30 uur tot 15.00 uur bij Zorgboerderij Weipoort, Weipoortseweg 2a, 2381NA Zoeterwoude. Ben u geïnteresseerd en wilt u weten hoe een plas-dras werkt en wat het oplevert? Geef u dan op voor deze bijeenkomst.

Programma:

  • 12.30 uur inloop met soep en broodjes
  • 13.00 uur start informatiebijeenkomst
  • 14.30 uur drankje en napraat
  • 15.00 uur einde middag

Op deze middag komt Wilhelm Bos, gebiedscoördinator bij collectief Eemland, in woord en beeld vertellen over zijn ervaringen met plas-dras. Wilhelm beheert met zijn collega’s 107 plas-dras gebieden op een totaal van 98 deelnemers in collectief Eemland. Wilhelm ziet in de praktijk de aantrekkingskracht van weidevogels bij een plas-dras en kan er enthousiast over vertellen. “Binnen collectief Eemland heeft een onderzoek plaatsgevonden waaruit blijkt dat er 5x meer weidevogels zitten bij een greppel plas-dras dan bij een vergelijkbaar perceel zonder plas-dras.” Wilhelm deelt graag zijn ervaringen met deze effectieve vorm van weidevogelbeheer en beantwoordt uw vragen.

Er is alle ruimte voor vragen en discussie. Vragen kan je ook vooraf al inbrengen via coordinator@degroeneklaver.nl of via de app.

Wij verwelkom u graag en vragen u zich voor 6 november aan te melden bij renata@degroeneklaver.nl en aan te geven of u gebruik maakt van de mogelijkheid om te lunchen.

 

boeren baggerspuit Lennard van Leeuwen

Spreker Wilhelm Bos