De Groene Klaver neemt extra maatregelen voor weidevogels

15 april 2019

Agrarisch natuur collectief de Groene Klaver onderneemt actie om het herstel van de weidevogels te bevorderen. Weidevogels zoeken na terugkomst in Nederland plekken om hun jongen groot te brengen. Natte weilanden hebben een grote aantrekkingskracht omdat daar in de bodem veel voedsel gevonden kan worden.
 
In de Westeinderpolder bij boer Quno Onderwater in Zoeterwoude is vanaf 15 februari enkele duizenden vierkante meters weiland “plas-dras” gezet. Dat betekent dat met behulp van een waterpomp op zonne-energie een deel van het weiland onder water komt te staan. Het wordt verder gedurende het broedseizoen met absolute rust gelaten.
 
Het plas-dras zetten van een perceel, temidden van wei- en hooiland, is van groot belang omdat de teruggekeerde weidevogels uit Zuid-Europa en Afrika daar veel voedsel en rust kunnen vinden en herstellen en aansterken van deze enorme trektocht naar onze broedgebieden. Als na een succesvolle broedperiode op de omliggende percelen de eieren uitgekomen zijn, dan hebben ook de pullen veel baat bij de vochtige omgeving, omdat ze daar bescherming en voedsel kunnen vinden.
 
Beschuit met muisjes
Boer Quno Onderwater kan komende periode aan de slag met beschuit met muisjes. In samenwerking met Stef Verburg van de vrijwillige weidevogelwachters is op 3 april het eerste grutto nest gevonden in Zoeterwoude. Nadat al kievit-nesten zijn gevonden, heeft de plas-dras ook voor de grutto zijn eerste succes geboekt. 
 
Ook in andere polders van de Groene Klaver zijn dergelijke ingrijpende maatregelen genomen zoals in de Zoetermeerse Meerpolder, de Zwanburger polder, de Boterhuis polder, de Waterloospolder en ook in de Geerpolder is een plas-dras gebied.