Gemeenten krijgen € 7,5 miljoen van provincie 

27 september 2017

Op 19 december 2014 hebben de gemeenten van Leidse Ommelanden de samenwerking verlengd tot 2020. Leiden, Teylingen, Katwijk, Oegstgeest, Leiderdorp, Kaag en Braassem, Zoeterwoude en de federatie van agrarische natuurverenigingen De Groene Klaver werken samen op het gebied van groen en recreatie.
 
Met het nieuwe meerjarig Uitvoeringsprogramma Leidse Ommelanden 2014-2020 werken de gemeenten samen aan het behoud en toegankelijk maken van het landschap in de Leidse regio. Ook komen er aantrekkelijke (fiets- en wandel)verbindingen tussen en via het Singelpark van Leiden en de vier omringende oer-Hollandse landschappen (Duin- en Bollenstreek, Duin, Horst en Weide, Hollands Plassengebied en Wijk en Wouden). “Deze samenwerkingsovereenkomst is een uitgelezen kans voor De Groene Klaver om boeren en tuinders met al hun kwaliteiten en mogelijkheden in de maatschappelijke spotlights te plaatsen” aldus Theo van Leeuwen, voorzitter van De Groene Klaver.
Om de uitvoering van het programma mogelijk te maken is door de gemeenten een subsidieaanvraag ingediend bij Holland Rijnland en de provincie Zuid-Holland. De provincie stelt een subsidie van 7,5 miljoen euro te beschikking. Met de bijdrage van de gemeenten en Holland Rijnland ontstaat een budget van ongeveer 17 miljoen euro om te investeren in de groene ontwikkeling van de Leidse Ommelanden en de relatie met de stad.
Voorzitter van de stuurgroep Leidse Ommelanden Frank de Wit (wethouder Duurzaamheid gemeente Leiden) is trots op de samenwerking: “We werken vanuit één visie en samenhangend programma die stad en land duurzaam met elkaar verbinden. Vanuit een wederkerig belang gaan stad en land weer meer voorzien in elkaars behoeften. En dat geldt ook voor de organisatie van ons uitvoeringsprogramma! Daarin helpen we elkaar om de al langer geambieerde grotere recreatieve opgaven, zoals het rondje Kaag en het Ghoybos in beweging te krijgen. Samen maken we de Leidse Ommelanden aantrekkelijker voor onze bewoners en voor de toerist. Geweldig dat we mede dankzij de coöperatieve medewerking van de provincie kunnen werken aan deze belangrijke regionale ambitie.”