Gezocht coaches duurzaam bodembeheer

Gezocht coaches duurzaam bodembeheer

Landbouwportaal Rijnland in Zuid-Holland

In navolging van het succesvolle Landbouwportaal Noord-Holland gaat Hoogheemraadschap van Rijnland het portaal uitbreiden naar het Zuid-Hollandse deel van haar beheersgebied.
Net zoals in het landbouwportaal in Noord-Holland kunnen agrariërs zich binnen een vijftal thema’s oriënteren en onderzoeken waar voor zijn/haar bedrijf verbeteringen mogelijk zijn.

De 5 thema’s zijn

  • Erfafspoeling
  • Duurzaam bodembeheer
  • Gewasbeschermingsmiddelen
  • Voldoende zoet water
  • Perceel- en oeverinrichting & beheer

Via het Landbouwportaal is het mogelijk om gratis een coach op het erf te laten komen voor bedrijfsadvies op maat. Er zijn coaches beschikbaar voor o.a. duurzaam bodembeheer en waterbeheer. In samenwerking met LTO Noord, de collectieven en de KAVB wordt gewerkt aan de uitrol van het portaal dat per 1 januari 2022 van start moet gaan. Hierbij zal vanuit de collectieven worden bijgedragen aan de inzet van, in dit geval, de bodemcoaches.

Om voldoende bodemcoaches beschikbaar te hebben voor het Zuid-Hollandse deel van Rijnland trekken de collectieven in dit gebied gezamenlijk op bodemcoaches te werven in de eigen regio.

Beschikt u over

  • Voldoende basiskennis van bodem en water
  • Heeft u praktische kennis en ervaring van het landbouwkundig gebied waar u actief in bent
  • Heeft u minimaal HBO of een vergelijkbare opleiding of ervaring
  • Bent u een goede communicator én
  • Heeft u zin om als bodemcoach aan de slag te gaan in het gebied van Rijnland om agrariërs te adviseren over duurzame bodemverbetering

Dan is deze opleiding iets voor u!

De opleiding bestaat uit 10 cursus dagen. Onder begeleiding van een ervaren docent doet u kennis en vaardigheden op om te komen tot een advies voor duurzame bodemverbetering. Na het afronden van de opleiding gaat u aan de slag als bodemcoach binnen het landbouwportaal.

Bij voldoende aanmeldingen start de opleiding in mei 2021. De cursusdagen staan vooralsnog ingepland op 11 mei (onder voorbehoud), 25 mei, 8 juni, 22 juni, 13 juli, 27 juli, 7 september, 21 september, 5 oktober en 27 oktober. Zodra u aan de slag bent als bodemcoach krijgt u in 2022 nog individuele begeleiding om de advisering verder te verfijnen.

De eigen bijdrage aan de opleiding is €850,- (incl. BTW). Heeft u interesse en wilt u in uzelf investeren en ontwikkelen op het gebied van duurzaam bodembeheer? Geef u dan op.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de coöperatie, secretaris@degroeneklaver.nl

 

Nieuws