Het voorjaar hing al even in de lucht. Vol spanning werd er gewacht op het eerste kievitsei en op 14 maart jl. was het zover. Opnieuw heeft Peter Akerboom van weidevogelwacht Rijpwetering e.o. het eerste ei gevonden. Dit is een dag eerder dan vorig jaar en het ei is weer ontdekt in de Blauwe Polder in Oud Ade. 

In het gebied van agrarisch natuurbeheer collectief De Groene Klaver zijn vijf weidevogelwerkgroepen actief, die in de eigen regio legsels zoeken en beschermen. Het zoeken van legsels is hard nodig om de weidevogelpopulatie in stand te houden. Nadat legsels gevonden zijn worden de coördinaten geregistreerd. Vervolgens houden de deelnemende agrariërs van het collectief rekening houden met de legsels. Rondom de legsels wordt niet gemaaid en er wordt alles aan gedaan om broedende vogels niet te verstoren.

Ook voor de kuikens die er straks uitkomen wordt goed gezorgd door te streven naar graslandpercelen met verschillende hoogtes. Kuikens kunnen zich dan goed verschuilen voor naderend gevaar zoals roofvogels. Er worden door de agrariërs meer maatregelen genomen: Zo nodig worden bijvoorbeeld percelen vernat om de voedselvoorziening voor de jonge kuikens op peil te houden. Op deze manier zorgen tientallen weidevogelvrijwilligers, samen met de deelnemende agrariërs van De Groene Klaver, ervoor dat de weidevogel zich kan handhaven.