Het broedseizoen is begonnen. De eerste legsels zijn waargenomen. Op zaterdag 2 april 2022 besteedde Het Algemeen Dagblad aandacht aan de kans dat een poes de kuikens op kan eten. Vooral in de nacht is dat gevaar reëel omdat de weidevogel dan haar kwetsbare jongen niet tijdig kan waarschuwen.

Agrarische natuurbeheercoöperatie De Groene Klaver (actief in het Groene Hart van Zuid-Holland) vraagt na deze aftrap aandacht voor de actie: Kuikens in het land, poes in de mand!

Een poes kan makkelijk een paar kilometer wandelen. En zwerft graag in een weiland rond. Voorkom die nachtelijke rooftocht, door uw poes in de nacht binnen te houden. Kattenluik of deur dicht, zodat er meer weidevogel kuikens op kunnen groeien tot pullen en volwassen vogels.

Een kattenbelletje aan het halsbandje alarmeert de ouders. Dit is sowieso een goed idee voor iedere poes. Ook vogels om het huis heen hebben hier baat bij.

De Groene Klaver heeft een flyer “Kuikens in het land, poes in de mand! opgesteld. Verspreid deze gerust!

Kijk voor meer achtergrondinformatie op de website Poes in de mand.