Na een geslaagd weidevogelseizoen 2021 in de Rooversbroekpolder in Lisse heeft de Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Geestgrond besloten een nieuwe tak toe te voegen aan hun vereniging. Naast de Bollenvogelgroep gaat dit jaar een Weidevogelgroep van start. Op zaterdag 11 maart werd hiertoe de officiële aftrap gegeven. De groep bestaat uit een viertal agrarische bedrijven in de Duin- en Bollenstreek die door middel van beheerpakketten de weidevogels tegemoet kunnen komen. Uitgesteld maaibeheer, legselbeheer of kuikenbeheer zijn hiervan diverse voorbeelden. Een groep vrijwilligers houdt de aantallen vogels maar vooral nesten en kuikens dit jaar nauwlettend in de gaten. Registratie wordt gedaan middels Boerelandvogels.nl. Jeroen Koppert, coördinator van de Weidevogelgroep voor de Duin- en Bollenstreek is enthousiast over de enorme vlucht die het project dit jaar al genomen heeft. Wat vorig jaar begon als een kleinschalig initiatief is al dit jaar uitgegroeid tot een volwaardige tak van Geestgrond. Met korte lijnen, enthousiaste agrariërs en vrijwilligers en goed contact met zowel de Groene Klaver als de Groene Motor bleek dit mogelijk. Deelnemende bedrijven zijn: C. Duineveld en zonen uit Lisse, Zuivelboerderij Pennings uit Warmond, Veehouderij Jaap en Klaas van Dijk uit Voorhout en Elsbroekerwei uit Hillegom. De stemming bij de aftrap van het nieuwe seizoen was gelijk opperbest. De eerste kieviten, maar ook Grutto’s zijn namelijk al waargenomen, dus de vrijwilligers en deelnemende bedrijven zijn enthousiast en hopen op een prachtig seizoen.


Onderschrift foto: Vlnr: Jeroen Koppert, Mart Duineveld, Anita Verschoor, Paul Venderbosch,
Corné Pennings, Adri Duivenvoorde en Wim Duivenvoorde. Op de foto ontbreekt Klaas van Dijk.

Lisse, 18 maart 2022